วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประวัติเทศกาลกินเจ


           ที่มาของประเพณีกินเจ เชื่อกันว่าเริ่มขึ้นที่ประเทศจีนโดยเชื่อต่างกันเป็น 2 กระแส คือ กระแสแรกเชื่อว่าประเพณีนี้เริ่มขึ้นในมณฑลกังไส โดยที่ขณะนั้นมณฑลกังไสกำลังประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง เซียนวิเศษผู้หนึ่งคิดช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลบุญที่ชาวเมืองกังไสสร้างด้วย เซียนวิเศษได้ทดลองใจเศรษฐีผู้หนึ่งในเมืองกังไสซึ่งเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลัง ใหม่และเป็นผู้ที่ตั้งปณิธานว่า จะทำบุญทำทานกับคนยากจน ไม่ว่าใครขออะไรก็จะให้ เมื่อครบ 100 วัน จึงย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์หลังใหม่ เศรษฐีผู้นั้นทำบุญทำทานมาได้ราว 95 - 96 วันแล้ว เหลือเพียง 4 - 5 วันก็จะครบกำหนดก็เผอิญมีชายขอทานป่วยเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งเข้ามาขออาศัย อยู่ในคฤหาสน์หลังใหม่ในระยะเวลาที่ยังไม่ครบ 100 วัน ตามที่เศรษฐีตั้งใจไว้ เศรษฐีจำต้องยอมเพราะไม่อยากให้ผลบุญที่สร้างไว้ต้องสิ้นสุดไป ชายขอทานคนนั้นเมื่อได้เข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ ก็เที่ยวเอาน้ำเหลืองตามตัวป้ายทาตาฝาผนังของห้องต่าง ๆ ให้เป็นที่สะอิดสะเอียนแก่ผู้พบเห็น เมื่อครบ 100 วันตามกำหนด เศรษฐีได้ไปที่คฤหาสน์กลับพบว่าคฤหาสน์ของตนอบอวลด้วยกลิ่นกำยานและตามฝา ผนังก็เต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมอันงดงาม ทั้งนี้ก็เพราะว่าชายขอทานที่เป็นโรคเรื้อนนั้น แม้จริงคือเซียนผู้วิเศษเมื่อเซียนวิเศษเห็นว่าชาวเมืองกังไสเป็นผู้มีจิตใจ ดี จึงแนะนำวิธีสะเดาะเคราะห์ให้ นั้นก็คือให้ชาวเมืองทั้งประเทศประกอบพิธีกินผักหรือกินเจขึ้นเพื่อเป็นการ ป้องกันให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติอีกทั้งเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ตนเคารพให้ช่วยปกป้องคุ้มครองด้วย ส่วนกระแสที่ 2 เชื่อว่า ปรเพณีเริ่มขึ้นที่เมืองเอ้หมึงมณฑลฮกเกี้ยน โดยกำเนิดขึ้นในช่วงกษัตริย์ราชวงศ์ซ้ององค์สุดท้าย (ราชวงศ์ซ้อง อยู่ในช่วง พ.ศ.1503 - 1819) ซึ่งได้ทำอัตวินิบาตกรรมตอนเสด็จหนีภัยสงครามลงเรือที่เอ้หมึงมณฑลเพื่อ เสด็จหนีไปไต้หวัน เพื่ออำพรางการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ดังกล่าวต่อราชวงศ์หยวนซึ่งขึ้น มาปกครองจีนต่อมา ชาวจีนจึงจัดพิธีกรรมนี้ขึ้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประเพณีกินเจนี่เอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น